Back

Freedom from violence

AddThis Social Bookmark Button

 

Հակամարտությունը կարող է քայքայել տարիների, նույնիսկ տասնամյակների սոցիալ-տնտեսական առաջընթացը ﬔկ վարկյանում: Սկսած 2015թ-ից ծայրահեղ աղքատության ﬔջ բնակվող մոլորակի բնակչության ավելի քան 50 տոկոսը կբնակվի հակամտություններից և խրոնիկ բռնությունից տուժած վայրերում: Ժամանակակից հակամարտությունները բնութագրվում են սահմանների անորոշությամբ, հստակ շփման գծերի կամ մարտադաշտերի բացակայությամբ, և խաղաղ բնակչության հաճախակի թիրախավորմամբ և համարվում են Հազարամյակի Զարգացման Նպատակներին (ՀԶՆ-ներ) հասնելու աﬔնաﬔծ մարտահրավերը:

 

Download pdf version

 

© 2009 AUNA.All Rights Reserved
designed by www.lilsdesign.com