Back

Gender

AddThis Social Bookmark Button

 

Յուրաքանչյուր երկրի լրիվ և համընդգրկուն զարգացումը, աշխարհի բարեկեցությունը և խաղաղությունը պահանջում են բոլորի համատեղ ջանքերը: Այս առումով ﬔծ կարևորություն է ստանում տարբեր ոլորտներում տղամարդու և կնոջ հավասար մասնակցությունը: Գենդերային հավասարությունը կարևոր է՝ որպես մարդու հիﬓարար իրավունք, և պետք է փաստել, որ դրա նվաճումը կբերի սոցիալ-տնտեսական դրական ﬔծ ազդեցության:

 

Download pdf version

© 2009 AUNA.All Rights Reserved
designed by www.lilsdesign.com